SPIEGEL JE ZIEL

Wil jij meer balans, weer in verbinding met jezelf en met anderen komen, doen wat er voor jou toe doet? Dit kan door coaching met paarden. Ontdek de wereld van ´Je ziel spiegelen´.

Laat je verwonderen, ontroeren en inspireren…… Een waardevolle ervaring voor de rest van je leven!

Coachen met paarden

Paarden zijn van nature kuddedieren en hebben de kudde nodig om te overleven. Daarom hebben paarden sterke zintuigen en het vermogen om op afstand dingen waar te nemen hetgeen voor de mens niet mogelijk is.

Voor een paard is er geen verschil tussen mens en dier. Zodra paarden in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling van het nieuwe ‘kuddelid’ om samen een zo veilig mogelijke situatie te creëren met als doel een eenheid te bereiken die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld te kunnen vluchten in geval van gevaar.

Paarden reageren voornamelijk non-verbaal (houding, gedrag en uitstraling). Door het gedrag van het paard te bestuderen en dat te vertalen naar de persoon, wordt er inzicht verkregen waar mogelijke belemmeringen mee te maken kunnen hebben en waardoor dieper liggende oorzaken naar boven kunnen komen. Dit wordt spiegelgedrag genoemd. Paarden kennen geen denkprocessen maar nemen wel spanningen over en reageren op gevoelens en emoties van het moment. Daardoor wordt via het paard een andere ingang genomen naar het gevoel en wordt voor de coach vrijwel direct het onderliggende probleem zichtbaar. De impact kan groter en aanzienlijk heftiger zijn dan bijvoorbeeld bij een coach aan tafel. De inzichten kunnen confronterend maar ook ontroerend zijn maar hierdoor kunnen denken en voelen weer met elkaar in verbinding worden gebracht. Op het moment dat dit gebeurt zal het paard dit laten zien door te ontspannen en bij je te willen staan. Je bent weer in verbinding met jezelf en met de ander, in dit geval het paard.

Al vanaf de eerste sessie kunnen onverwachte ervaringen tot verwondering en inzicht leiden en kunnen bijzondere en positieve belevenissen ontstaan waarbij respect tussen mens en dier een centrale plaats inneemt.

Voor Wie

Voor hen die in het hectische leven, zakelijk en/of privé zijn vastgelopen door stress of gebeurtenissen die bewust of onbewust meegedragen worden. Hierdoor kan de toegang tot gevoelens afgesloten worden hetgeen negatieve effecten op lichaam en geest kan veroorzaken. Dit kan op vrijwel elke leeftijd gebeuren. Coaching met paarden is derhalve niet alleen geschikt voor volwassenen maar ook voor jeugdigen kan een sessie ‘helend’ zijn.

Veel mensen hebben zich door de jaren heen ontwikkeld tot individuen die problemen denken te kunnen oplossen door naar de feiten te kijken, voors en tegens tegen elkaar af te wegen en zodoende een bewuste keuze te maken. Door deze rationele aanpak, vaak ingegeven door stress of druk van buitenaf, kunnen we zo maar aan ons gevoel voorbij gaan, terwijl ons gevoel en/of onderbewustzijn ons zoveel te vertellen heeft.

Wie ben ik

Annemiek-Nijweide

Ik ben Annemiek Nijweide, gecertificeerd paardencoach.

Ik heb de opleiding Agogisch Werk gedaan, maar ben op latere leeftijd de zorg in gegaan. Ook ik had moeite met het op de juiste waarde schatten van mijn gevoelens en ik probeerde problemen op een rationele wijze op te lossen.

Helaas lukte mij dat niet voldoende. Op dat moment kwam Matois in mijn leven, een bange, onrustige merrie die gevaarlijk om zich heen trapte als ze wilde vluchten. Ik ben begonnen met lessen te nemen in klassieke rijkunsten. Mijn instructrice was tevens paardencoach. Door haar werd ik geconfronteerd met mijn eigen pijn en angsten die ik overbracht op mijn paard. Er was hier dus sprake van spiegelgedrag. Matois had leiderschap en stabiliteit nodig en dit kon ik haar niet bieden. Dit was het moment voor mij om te beginnen met een traject van psychosynthese en aan de opleiding voor paardencoach. Een opleiding waar ik zelf veel coachingsessies heb ondergaan, en mij de ‘spiegel’ confronterend is voorgehouden.

Ik heb bewust gekozen om te leven vanuit positivisme, geen slachtoffer meer te zijn en de teugels zelf weer in handen te nemen. Vanuit die ervaring kan ik als professionele paardencoach anderen helpen door verstand en emotie met elkaar in balans te brengen waardoor een lichamelijk en geestelijk welzijn bereikt kan worden.

Tarieven

Kennismaking sessie (1 uur)

€ 45.00 inclusief BTW.

Coachsessie (1.5 uur)

€ 100.00 inclusief BTW.

 

Er zijn mogelijkheden om de coachsessies (gedeeltelijk) vergoed te krijgen via een PGB. Informeert bij uw gemeente.

Contact